Perfect Player

Perfect Player

Miễn phí
Perfect Player là do cấp cao IPTV/truyền thông chơi
Người dùng đánh giá
4.0  (146 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.7
Phiên bản mới nhất:
1.1.4 (Xem tất cả)
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Perfect Player là do cấp cao IPTV/truyền thông chơi kênh quản lý và danh sách các bài hát phát điện cho XBMC/Kodi. Làm về một đẹp OSD, một người đề nghị ông khả năng kiểm soát bộ phim chơi cũng đầy đủ màn hình. Nó hỗ trợ M3U và XSPF lập danh sách, XMTLV và JTV EPG định dạng, và cũng udpxy.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: