Perfect Player

Perfect Player 1.1

Miễn phí
Perfect Player là do cấp cao IPTV/truyền thông chơi
Người dùng đánh giá
4.0  (399 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.1.4 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Sergey Nikitin
Perfect Player là do cấp cao IPTV/truyền thông chơi kênh quản lý và danh sách các bài hát phát điện cho XBMC/Kodi. Làm về một đẹp OSD, một người đề nghị ông khả năng kiểm soát bộ phim chơi cũng đầy đủ màn hình. Nó hỗ trợ M3U và XSPF lập danh sách, XMTLV và JTV EPG định dạng, và cũng udpxy.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: